TR

EN

ALÇI ÜRETİM TESİSLERİ

 Baz alçı taşının pişirilip (kalsine edilip) toz durumuna getirilmiş halidir.

 

 Baz alçı taşının 150-160°C’de pişirilmesiyle elde edilir. Alçı su ile karıştırılınca yitirdiği suyu alarak çabucak donduğundan; yapılarda, kabartma ve süslemecilikte, ortopedide, dişçilikte, heykelcilikte kullanıldığı gibi, tarımda toprak düzenleyici olarakda kullanılır.

 

 

 

 Alçı pişirme projesinde ocaktan gelen alçıtaşı çeneli kırıcı ile uygun boyuta getirilir. Daha sonra çekiçli krıcı ile fırın besleme boyutuna getirilir. Kırma işlemi sonucunda alçıtaşı boyutu 0-10mm olan malzeme elevatörle besleme silosuna çekilir. Fırında oluşan buhar boru sistemi ile izole edilir. Pişirme (kalsinasyon) işlemi sonucunda pişen alçı bekleme bunkerine alınır.

 

 Bekleme  ve soğutma işleminden sonra kalsine edilmiş alçı öğütme değirmenine gönderilir. Öğütme esnasında istenilen boyuta ulaşan malzeme seperatör aracılığıyla tasnif edilir ve paketleme stok silolarına sevk edilir.

 

 Paketleme stok silolarındaki alçı bu haliyle paketlenip sev edilir veya mikserlere yönlendirilip kimyasalların ilavesiyle inşaat sıva alçısı, saten alçı, kalıp alçısı gibi ürünler haline getirilip torbalanır ve piyasaya sevk edilir.