Ürünlerimiz
SİLO ÜST FİLTRE

Silo filtreleri silobas ile çimento, kül, taş tozu ve çeşitli kimyasal malzemelerin dolumun da dolum yapılan silolardan dışarıya toz yayılımını engelleyerek ortam havasını temiz tutar.

Üzeri açık silolara silobas ile hammadde doldurulduğunda silobas havası silodan çıkarken hammadde tozunu da dışarıya çıkartmaktadır. Çalışma ortamına toz yayılmakta ve çevre kirliliği oluşmaktadır. Silo filtreleri bu tozları tutmakta, malzemenin silo içerisinde kalmasını sağlayarak hammadde kaybını önlemektedir.

Dolum sırasında ve normal zamanlarda, silo içerisindeki tozun direk olarak doğaya salınımı çevre güvenliği ve sağlığı açısından zararlı ve yasaktır.

Hazır beton santralleri, hava kalitesinin korunması yönetmeliği kapsamında emisyon takiplerini sağlamak ve bu kapsamda izin almak zorundadır. Çimento silosu filtresi silodan kaynaklanan tozu engelleyerek gerekli emisyon değerlerinin elde edilmesini sağlamaktadır.

 Silo Üstü Filtre Kullanım Alanları
– Çimento Siloları
– Kalsit Siloları
– PVC Siloları
– Alçı silosu
– Un silosu
– Toz Depolama Siloları
– Toz Üreten Tüm Siloları
– Hammadde dolum sistemleri
– Dozajlama uygulamaları